Kreativnesro.sk
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 9-17 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 100 € a máte dopravu ZADARMO
Novinky
29.11.2021
Tip na darček pod stromček
Obdarovať niekoho je rovnako krásny pocit, ako darček dostať. Možno ešte krajší, ale najťažšie je darčeky vymyslieť. Aj vy to tak máte ? Čo takto daro... čítať celé
08.10.2021
Sviečky z včelieho vosku
Leto je definitívne za nami. Je tu jeseň a nás čaká ešte pár slnečných dní, ale už budeme tráviť čím ďalej viac času doma. A tak sme pre vás pripravil... čítať celé
15.02.2021
Šablóny
Naskladnili sme pre vás šablóny , sú mierne lepivé, preto sa s nimi výborne pracuje, lebo nekĺžu a nezatekajú. Pozrite si video : čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Renovujte s farbami ANNIE SLOAN CHALK PAINT™.

Leto je za nami, dni sa krátia a my trávime čoraz viac času doma. A tak sa poobzeráme, čo treba upratať, vyhodiť, opraviť, alebo prerobiť. Možno aj vám sa už doma zunoval starý nábytok, a radi by ste niečo obnovili, no a s farbami Annie Sloan je to naozaj zábava. Neveríte ? Príďte medzi nás, my vám ukážeme ako na to. Vyberte si nejaký workshop a u nás si to vyskúšate.

Vaše Kreatívne.

 

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom Súťaž o CAPRI PINK 1000 ml od spoločnosti Kreatívne,s.r.o. (ďalej len „Súťaž") je prevádzkovatel stránky www.kreativnesro.sk  so sídlom Petzvalovoa 3376/45, žilina. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je zvýšenie povedomia o stránke https://www.facebook.com/Kreativnesro na sociálnych sieťach.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž je časovo vymedzená a prebieha v dňoch od 28.1.2021 00:01 do 14.2.2021.24:00. Hlavná výhra bude výhercovi oznámená 15.2.2021 o13:00 správou a komentárom na súťažnom príspevku.

3. Účasť v súťaži:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:

 • každá fyzická osoba
  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky
  • ktorá má viac ako 18 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel
  • ktorá vykoná akciu na súťažnom príspevku prostredníctvom tlačítka LIKE na facebookovej stránke
  • Ktorá napíše komentár pod súťažný príspevok a označí v ňom minimálne jednu osobu.
 • s výnimkou:
  • zamestnancov organizátora a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania o jednu z vybraných farieb bude zaradená každá osoba, ktorá sa kvalifikuje ako Účastník Súťaže tým, že nakúpi na e-shope www.kreativnesro.sk  produkty Annie sloan v hodnote 30,-€ bez  poštovného  v čase trvania súťaže. Účastník Súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.

Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže. Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Vyhodnotenie súťaže o jednu z vybraných farieb, bude dňa 15.2.2021

Výherca bude informovaný o výhre oznámením výhry v oznamovacom príspevku a osobnou správou na sociálnej sieti.

Žrebovanie víťazov o výhru sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu z Účastníkov Súťaže na základe podmienok účasti na Súťaži, a to podľa spôsobu stanoveného týmito Pravidlami.

5. Výhry:

Organizátor v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry:

 • farbu Annie Sloan odtieň CAPri PINK 1000 ml

 

Cenu podľa týchto pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

6. Oznámenie výhry:

Výherca súťaže bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom oznamujúceho príspevku a správy na Facebooku. V prípade, že Výherca nebude reagovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, cena nebude odovzdaná.

Výherca súťaže bude zverejnený na Facebook stránke https://www.facebook.com/Kreativnesro

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra nebude odovzdaná.

7. Osobné údaje

Každý Účastník svojou účasťou v hre udeľuje Organizátorovi a Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho meno a priezvisko, telefónne číslo alebo e-mail môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Súťažiaci a účastník v hre má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi a Organizátorovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi a Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

8. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlám.

 

                                                                                                           

Náš obchodík na Spanyolke

 

Ako nás nájdete

           

Kontakty
Kreativnesro.sk
Zuzka
(Po-Pia, 9-17 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk